logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 51


Llwybr Point Dafarn-Dudur i Cilgwyn

Lon Drol - Cart Road . Llwybr sydd yn cychwyn o'r prif-ffordd Groeslon-Penygroes wrth Point Dafarn Dudur (sef ffin Cymuned Llanllyfni a Chymuned Llandwrog) ac sydd yn gorffen yn Tomen Llechi Bryn Trallwyn yn Cilgwyn ydi'r llwybr hon, ond mae llwybrau cyfagos yn arwain i Talysarn a Penygroes). Ffordd mynediad i Fferm y Garth ac i Fferm Uwchlawrhos yw cychwyniad y llwybr. Rhêd y llwybr trwy iard Fferm Uwchlawrhos ac ymlaen i gyfeiriad y dwyrain nes cyrraedd giat fferm wrth yr hen bwmp dŵr hanner ffordd rhwng Penllwyn Fferm Uwchlawrhos. Yma mae'r llwybr yn dilyn cae eithaf serth nes cyrraedd giat ger Penllwyn ar y lôn sydd yn arwain i Cae Forgan (gweler Llwybr 54 yn arwain at Clydfan, Carmel) Rhêd y llwybr yn 'i flaen eto i gyfeiriad y dwyrain nes cyrraedd giat ger Penfuchas (gweler Llwybr 71). Eto, rhêd y llwybr i fynu nes cyrraedd lôn Carmel-Penygroes. Rhaid croesi'r lôn ac agor giat pren sydd yn arwain i Mynydd Bryn Trallwyn. Rhed y llwybr i gyfeiriad de-ddwyreiniol ar drwas y mynydd nes cyrraedd lôn Cilgwyn wrth Tomen Bryn Tarllwyn.

Wrth fynediad Fferm Y Garth ymunir a Llwybr 56 i Tyddyn Meinsier. Mae Fferm Uwchlawrhos yn cysylltu rhwydwaith o lwybrau sef Llwybr 59 i gyfeiriad y gogledd ac sydd yn arwain at hen Eglwys Sant Tomos, a llwybr Llwybr 60 i gyfeiriad y dê sydd yn arwain at Gwyndy, Bro Llwyndu , Penygroes. Llwybr a arferai fod yn hynod o boblogaidd gan trigolion lleol, yn arbennig chwarelwyr o ardal Llandwrog a fyddai'n cerdded i'r chwareli ac i Aelodau'r Eglwys yn Sant Tomos.

Llwybr Troed a Lôn Drol mewn mannau / Footpath and Cart Road in sections - rhif 51 ar map

I gyfeiriad Fferm Uwchlawrhos

I gyfeiriad Fferm Uwchlawrhos...llwybr 60 yn cychwyn i'r dde wrth y gwaith llechi

Mr Lith Jones, Fferm Uwchlawrhos.

Mr Lith Jones, Fferm Uwchlawrhos.

Heibio'r buarth i gyfeiriad Penllwyn.

Heibio'r buarth i gyfeiriad Penllwyn.

Llyn yng nghefn Fferm Uwchlawrhos.

Llyn yng nghefn Fferm Uwchlawrhos.

Llwybr yn arwain at hên waith dwr Penllwyn.

Llwybr yn arwain at hên waith dwr Penllwyn. Rhêd y llwybr i fynu i gyfeiriad y defaid...

I gyfeiriad Fferm Uwchlawrhos.

I gyfeiriad Fferm Uwchlawrhos.....Llwybr 59 yn ymuno yma wrth waelod y cae.

Yr olygfa i gyferiad y gorllewin wrth Penllwyn.

Yr olygfa i gyferiad y gorllewin wrth Penllwyn...Fferm Uwchlawrhos sydd i'w weld i'r chwith

Mr John Ednyfed Jones, Bryn Trallwyn

Mr John Ednyfed Jones, Bryn Trallwyn, wrth ei waith yn bugeilio yn Penfuchas

Penfuchas sydd i'r chwith, Cae Forgan i'r dde a Penllwyn wrth waelod y lôn

Penfuchas sydd i'r chwith, Cae Forgan i'r dde a Penllwyn wrth waelod y lôn

Croesi Allt Injan

Croesi Allt Injan (prif-ffordd Carmel-Penygroes), trwy giat fochyn yn arwain at Mynydd Bryn Trallwyn

Y llwybr yn arwain trwy'r eithin i Cilgwyn

Y llwybr yn arwain trwy'r eithin i Cilgwyn

Tomen Bryn Trallwyn yn prysur diflannu...

Tomen Bryn Trallwyn yn prysur diflannu...

Pen y daith, lôn Cilgwyn ,wrth hen Domen Bryn Trallwyn

Pen y daith, lôn Cilgwyn ,wrth hen Domen Bryn Trallwyn

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd