Cyngor Cymuned Llandwrog logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Bod yn Aelod


Dowch yn Gynghorydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am fod yn gynghorydd

Canllawiau Cynghorwyr Da (2017)

Un Llais Cymru - Dewch yn Gynghorydd Lleol


Seti Gwag

5/06/23 – Sedd Wag – Ward Carmel - Mae gan y Cyngor sedd wag yn Ward Carmel. Gweler hysbys Sedd Wag Achlysurol sydd gyda dyddiad cau o 23/6/23

Cliciwch yna am Rhybydd o Sedd Wag Ward Carmel

16/08/21 Sedd Wag - Ward Y Fron - Mae gan y Cyngor sedd wag yn ward Y Fron. Gweler hysbys Sedd Wag Achlysurol sydd gyda dyddiad cau o 03/09/21.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag

14/12/20 Hysbys Cyhoeddus – Hysbysiad Cyfethol Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116 – dwy sedd wag Ward Groeslon a Ward Carmel

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag

27/10/20 Sedd Wag Swydd Cynghorydd – Mae gan y Cyngor sedd wag achlysurol yn cynrychioli Ward Y Groeslon – mae gan y Cyngor sedd wag achlysurol. Gweler hysbys Sedd Wag Achlysurol sydd gyda dyddiad cau 20/11/20

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag

06/07/2020 Sedd Wag - Ward Carmel - Mae gan y Cyngor sedd wag yn ward Carmel. Gweler hysbys Sedd Wag Achlysurol sydd gyda dyddiad cau o 31/07/2020.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag

 

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd