logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 71


Llwybr Penygroes i Pen y Fuchas, Carmel

Llwybr Troed / Footpath Rhwydwaith o lwybrau o Gymuned Llanllyfni, llwybr 25 yn cychwyn ger Ffordd Llwyndu, Penygroes ac yn ymuno a llwybr 24 ger Tyddyn Bach, yn ymuno a llwybr 27 sydd yn cyrraedd prif-ffordd Carmel-Penygroes gyferbyn Tanffordd yn Clogwyn Melyn ger giat Cae Uchaf. Neu llwybr 26 sydd yn cychwyn wrth Allt Felen ca sydd yn ymylu a iard fferm Cae Uchaf i gyfeiriad ogleddol nes croesi ffin Cymuned Llandwrog at Llwybr 71 ymlaen i Trosglwyn cyn ymuno a Llwybr 51 yn Pen Y Fuchas.

Llwybr hynod o boblogaidd i gerddwyr.

Arferid ei ddefnyddio'n helaeth flynyddoedd yn ôl.

Llwybr Troed , rhif 71 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd