Cyngor Cymuned Llandwrog logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Mynwentydd


Rheolau Mynwentydd y Cyngor

Maer Cyngor , sydd yn Awdurdod Claddu, yn gyfrifol am mynwentydd Carmel, Bryn’rodyn (Y Groeslon) a Llandwrog. Disgwylir fod ymgymerwyr angladdau, contractwyr eraill ac ymwelwyr yn parchu y rheolau ar pob achlysur.


Ffurflen Rhybydd Claddu (PDF)

Ffurflen Rhybydd Claddu (Word)

Rhaid i Cyfarwyddwyr Angladdau gwbwlhau y ffurflen hon cyn unrhyw gladdediageth ym mynwentydd Carmel. Llandwrog neu Bryn’rodyn


Tystysgrif Bedd Newydd (Prydles 75 mlynedd)
Copi o’r dystsgrif y bydd y Cyngor yn ei anfon i deilydd bedd newydd.

Mynwent Carmel

Hawl Claddu Cyfyngedig nesaf - Plot G42

Map o’r Fynwent Carmel

Mynwent Bryn'rodyn

Hawl Claddu Cyfyngedig nesaf - Plot A5

Map o’r Fynwent Bryn'rodyn

Mynwent Llandwrog

Hawl Claddu Cyfyngedig nesaf - plot AG2

Map o’r Fynwent Llandwrog

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd