logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Mynwentydd


Rheolau Mynwentydd y Cyngor

Maer Cyngor , sydd yn Awdurdod Claddu, yn gyfrifol am mynwentydd Carmel, Bryn’rodyn (Y Groeslon) a Llandwrog. Disgwylir fod ymgymerwyr angladdau, contractwyr eraill ac ymwelwyr yn parchu y rheolau ar pob achlysur.


Ffurflen Rhybydd Claddu.

Ffurflen ar gyfer ymgymerwyr claddu yn unig. Rhaid cwblhau y ffurflen a’i ddychwelyd i Rheolwr y Cyngor cyn cychwyn ail agor bedd neu agor bedd newydd.


Ffurflen Indemniad

Ffurflen i’w gwbwlhau gan deilydd bedd ar gyfer ail-agor. Rhaid cwblhau y ffurflen, trwy law yr ymgymerwr claddu, a’i ddychwelyd i Rheolwr y Cyngor cyn cychwyn ail agor bedd neu agor bedd newydd gyda’r Ffurflen Hawl Claddu.


Ffurflen Hawl Claddu Cyfyngedig

Ffurflen i’w gwbwlhau gan deilydd bedd newydd yn unig. Rhaid cwblhau y ffurflen a’i ddychwelyd i Rheolwr y Cyngor, trwy law yr ymgymerwr claddu, cyn cychwyn ail agor bedd gyda’r Ffurflen Hawl Claddu. Bydd Rheolwr y Cyngor yn anfon Tystysgrif Hawl 75 mlynedd y Bedd yn fuan wedi ‘r gladdedigaeth i deilydd y bedd.


Ffurflen Cydymffurfio Gyda Rheolau

Ffurflen i’w gwbwlhau gan ymgymerwyr angladdau contractwyr yn unig. Rhaid cwblhau y ffurflen a’i ddychwelyd i Rheolwr y Cyngor cyn cychwyn unrhyw waith yn y mynwentydd.


Tystysgrif Bedd Newydd (Prydles 75 mlynedd)
Copi o’r dystsgrif y bydd y Cyngor yn ei anfon i deilydd bedd newydd.

Mynwent Carmel

Hawl Claddu Cyfyngedig nesaf - Plot G42

Map o’r Fynwent Carmel

Mynwent Bryn'rodyn

Hawl Claddu Cyfyngedig nesaf - Plot A5

Map o’r Fynwent Bryn'rodyn

Mynwent Llandwrog

Hawl Claddu Cyfyngedig nesaf - plot AG2

Map o’r Fynwent Llandwrog

© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd