logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Pwyllgorau


Pwyllgor Cyllid 2024-25

Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau 2024-25

Pwyllgor Gwiethredol 2024-25

Panel Rheolau Sefydlog

Panel Rheolau Sefydlog 2019

Cofnodion Panel Rheolau Sefydlog 10 Gorffennaf 2019

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd