Cyngor Cymuned Llandwrog logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Aelodau Pwyllgorau 2021-22


Aelodaeth Pwyllgorau, ac Is-bwyllgorau y Cyngor 2021-22

Pwyllgor Mynwentydd ac Eiddo

Cadeirydd y Cyngor – Cyng. Clive Bayley
Is-gadeirydd y Cyngor – Cyng. Gwyn Owen Jones
Cadeirydd y Pwyllgor - Cyng. Alan Patterson
Cyng, Dyfed Williams
Cyng. Heulwen Jones-Griffiths
Cyng. Alun Parrington
Cyng, Alun Wyn Jones

Pwyllgor Cyllid

Cadeirydd y Cyngor – Cyng. Clive Bayley
Is-gadeirydd y Cyngor – Cyng. Gwyn Owen Jones
Cadeirydd y Pwyllgor - Cyng. David C Davies
Cyng, Marnel Pritchard
Cyng. Hywel J Owen
Cyng. Eddie Willcox
Cyng, Gerwyn Owen
Cyng. Bryn Williams

Grŵp Llywio Rheolau Sefydlog

Cadeirydd y Cyngor - Alun Wyn Jones
Is-Gadeirydd y Cyngor – Clive Bayley
Hywel J Owen
Gwyn Owen Jones

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd