logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Aelodau Pwyllgorau 2019-20


Aelodaeth Pwyllgorau, Grwpiau Llywio, Gweithgorau ac Is-Bwyllgorau Y Cyngor 2019-20 (estynedig hyd nes y cynhelir Cyfarfod Blynyddol 2020)

Pwyllgor Mynwentydd ac Eiddo

Cadeirydd y Cyngor – Alun Wyn Jones
Is-Gadeirydd y Cyngor – Clive Bayley
Alan Patterson
Cadeirydd y Pwyllgor - Robert John Jones
Dyfed Williams
Rhys Vaughan Thomas
Marnel Pritchard
Aelod Wrth Gefn - Gwyn Owen Jones

Pwyllgor Cyllid

Cadeirydd y Cyngor - Alun Wyn Jones
Is-Gadeirydd y Cyngor – Clive Bayley
Gerwyn Owen
Bryn Williams
Cadeirydd y Pwyllgor - David C Davies
Eddie Willcox
Hywel J Owen
Is-gadeirydd y Pwyllgor - Gwyn Owen Jones

Grŵp Llywio Rheolau Sefydlog

Cadeirydd y Cyngor - Alun Wyn Jones
Is-Gadeirydd y Cyngor – Clive Bayley
Hywel J Owen
Gwyn Owen Jones

© 2021 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd