logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 56


Llwybr Tyddyn Meinsier - Frondeg, Y Groeslon 

Llwybr March - Bridleway. Cychwyn oddeutu hanner ffordd rhwng Point Dafarn Dudur sydd ar hen prif ffordd Groeslon-Penygroes i Fferm Uwchlawrhos ac yn ymuno a Llwybr 51 ydi'r llwybr hon. Rhed y llwybr gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol am Fferm y Garth Fferm Tyddyn Meinsier ac yna yn ei flaen am gyfeiriad teras o dai o'r enw Frondeg sydd tua 150 llath i'r dê o Gapel Brynrhos.

Mae'r Llwybr yn ymuno a Llwybr 57 at Ty'n Y WeirgloddLôn Llain-ffynnon sydd yn ymuno a Llwybr 58 i Grafog. Mae Llwybr 90 (ond nid yw'n ymddangos ar y 'difinitive map') i gyfeiriad y dwyrain yn arwian at Bryn Neidr hon yn croesi Llwybr 59 i Fferm Uwchlawrhos a Penllwyn..

Llwybr hynod o boblogaidd gan y trigolion.

Llwybr March, rhif 56 ar y map

Troi i'r chwith o.r mynedfa sydd yn dod o'r prif-ffordd i Uwchlawrhos i gyfeiriad y gogledd heibio Garth Uchaf..

Troi i'r chwith o.r mynedfa sydd yn dod o'r prif-ffordd i Uwchlawrhos i gyfeiriad y gogledd heibio Garth Uchaf..

Garth Uchaf..

Garth Uchaf..

Ty Cowt, neu'r 'Court' ..Llwybr 57 i Ty'n Werglodd i'r chwith a Tyddyn Meinsier i'r dde

Ty Cowt, neu'r 'Court' ..Llwybr 57 i Ty'n Werglodd i'r chwith a Tyddyn Meinsier i'r dde

Lamas yn Tyddyn Meinsier..

Lamas yn Tyddyn Meinsier..

Tyddyn Meinsier..mae'r llwybr yn arwain i Frondeg a Bryn Teg.

Tyddyn Meinsier..mae'r llwybr yn arwain i Frondeg a Bryn Teg.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd