Cyngor Cymuned Llandwrog logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Eich Cynrychiolwyr


Cadeirydd

Cyng. Gwyn Owen Jones , Y Fron

Is-Gadeirydd

Cyng. Marnel Pritchard, Llandwrog

Rheolwr Gweinyddol a Chyllid Y Cyngor

David Roberts, Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn - (01286) 881920 neu 07796024288
Ebost - gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

 

Cynrychiolwyr

Cyng. Gwyn O Jones

Bodwyn
Lôn y Buarth
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RB

Ffôn - 01286 881138 / 07790 333260

Cyng. Eddie Willcox

Noddfa
Y Fron
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7BB

Ffôn - 07919 914483

 

Cyng. David Davies

Bodarfryn
Dolydd,
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn - 07836 325195

Cyng. Hywel John Owen

Sycharth
Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TW

Ffôn - 01286 830066/ 07979 985149

Cyng. Bethan Mair Williams

Arddol
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn - 07879 338023

Cyng. Sion Hywyn Griffiths

ARLWYN,
2 RHES GRUGAN,
Y GROESLON,
CAERNARFON,
GWYNEDD, LL54 7TD

Cyng. Heulwen Jones-Griffiths
Penbryrhos
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd LL54 7DL

Ffôn - 07876 670490

Cyng. Alun Wyn Jones

Hafan
Rhes Grugan
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TD

Ffôn - 01286 830911

Cyng. Dyfed Williams

Bwthyn Henryd
LLANDWROG
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TN

Ffôn - 07772 819189/ 01286 831290

Cyng. Clive Bayley

Ty Clen
1 Gernant
Bethesda Bach
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SJ
Ffôn - 07967 794002

Cyng. Marnel Pritchard

Llain yr Eglwys,
Llandwrog,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 5TA
Ffôn - 01286 830993

Cyng. Alun Parrington

9 Carmel Terrace
Carmel
Caernarfon
Gwynedd LL54 7RP

Ffôn - 07833 252689

Cyng. Alan Patterson

Bryn Llifon
CARMEL
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RW

Ffôn - 01286 881843/ 07989 906704

Cyng. Bryn Williams

Dafarn Dywyrch
LLANDWROG UCHAF
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RA

Ffôn - 01286 831378/ 07583 517852


© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd