Cyngor Cymuned Llandwrog logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Cynrychiolwyr y Cyngor ar Gyrff Allanol


Swyddogion ar gyfer Dyletswyddau Arbennig ac i Gynrychioli’r Cyngor 2019/20

Ysgol Bro Llifon - Cyng. Gerwyn Owen

Ysgol Gynradd Llandwrog – Cyng. Robert Jones

Cynrychiolydd Materion yn ymwneud ag Un Llais Cymru gan gynnwys materion hyfforddiant – Rheolwr a Cyng Gwyn Owen Jones

Grŵp Cyswllt Chwarel Moel Tryfan a Alexandra Group - Cyng. Bryn Williams a Cyng. Eddie Willcox

Delwedd Dyffryn Nantlle – Cyng. Hywel J Owen a Cyng. Eddie Willcox

Partneriaeth Glynllifon Partnership - Cyng Hywel J Owen; Cyng Eddie Willcox

Gweithgor Lleol Eisteddfod Genedlaethol Boduan – Cyng. Alun Wyn Jones, Cyng. Hywel J Owen

Gwefan Dyffryn Nantlle – Cyng .Gwyn Owen Jones

Partneriaeth Lleu – Cyng. Alun Wyn Jones

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd