logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 54


Llwybr Fferm Cae Forgan, Carmel  

Llwybr Troed - Footpath . Cychwynir o ffordd Carmel-Penygroes wrth Ceision Uchaf, gyferbyn a Clydfan, Carmel ac sydd yn arwain i Fferm Cae Forgan. Mae'r llwybr yn ymuno gyda Llwybr 51 Penllwyn.

Ni ystyrir y llwybr hwn yn lwybr cyhoeddus ond llwybr i perchnogion y fferm yn unig.

Llwybr troed , rhif 54 ar y map

Cychwyn gyferbyn a Clydfan, Carmel...Cae Forgan sydd i'r chwith. Giat mochyn yn y gornel ger y goeden

Y giat fochyn...Penceision sydd i'r ddê o'r llun...

Y giat fochyn...Penceision sydd i'r ddê o'r llun...

Mr Guto Roberts

Mr Guto Roberts, neu Guto Cae Forgan yn iard Fferm Cae Forgan.

Fferm Cae Forgan.

Fferm Cae Forgan.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd