logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 60


Llwybr Penygroes - Uwchlawrhos, Groeslon

Llwybr Troed - Footpath Llwybr yn cychwyn oddifewn i ffiniau Cymuned Llanllyfni, sef llwybr 25. Cychwyn y daith wrth mynediad Gwynfa ger Bro Llwyndu, Penygroes . Rhêd y llwybr yn ei flaen nes cyrraedd Tyddyn Bach ac yna ymlaen at Fferm Uwchlawrhos ac yn ymuno a Llwybr 51 ymaMae'r llwybr wedi cau oherwydd diffyg cynnal o'r gamfa uwch ben Tyddyn Isaf at y gamfa sy'n arwain i Fferm Uwchlawrhos.

Llwybr troed rhif 60 ar y map.

ar y ffordd fawr ger Bro Llwyndu,

Cychwyn wrth Gwynfa (sydd i'r dde) ar y ffordd fawr ger Bro Llwyndu, Penygroes.

Ymlaen at Tyddyn Bach.

Ymlaen at Tyddyn Bach..mae'r llwybr yn troi i'r dde o'r Tyddyn ac yn arwain at ddwy gamfa....

Fferm Uwchlawrhos

..dringo'r camfeydd ac anelu am y gogledd i Fferm Uwchlawrhos...ond mae'r llwybr wedi cau oherwydd digffyg cynnal .....

...rhaid chwilio am y Llwybr i gyfeiriad Fferm Uwchlawrhos..

...rhaid chwilio am y Llwybr i gyfeiriad Fferm Uwchlawrhos..

heibio'r llwyni nes cyrraedd at hen gamfa

...heibio'r llwyni nes cyrraedd at hen gamfa.Sylwer ar y postyn coch sydd yn dynodi cwrs y llwybr, ond mae gordyfiant wedi ei gau. Oddeutu 10 llath i'r dde o'r hen gamfa cyrheiddir at y gamfa newydd....

..sydd yn arwain at Uwchlawrhos (y llun o gyfeiriad Uwchlawrhos)

..sydd yn arwain at Uwchlawrhos (y llun o gyfeiriad Uwchlawrhos)

Perchennog Fferm Uwchlawrhos.

Perchennog Fferm Uwchlawrhos. Mr Lith Jones, yn arwain tramwywyr i'r cyfeiriad cywir...

Y llwybr yn cychwyn o buarth Fferm Uwchlawrhos

Y llwybr yn cychwyn o buarth Fferm Uwchlawrhos o'r giat sydd wrth y gwaith llechi yn y buarth.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd