Cyngor Cymuned Llandwrog logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Polisïau


Policy TGCh a Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor

Policy TGCh a Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor

 


Rheolau Sefydlog

Rheolau Sefydlog 18 Chwefror 2019

Rheolau Ariannol 18 Chwefror 2019

Rheolau Mynwentydd 18 Chwefror 2019


Polisi Amgylcheddol a Hybu Bioamrywiaeth

Polisi - Amgylcheddol a Hybu Bioamrywiaeth


Polisi Iaith

Polisi - Iaith a Diwylliant


Polisi Cydraddoldeb

Polisi - Cydraddoldeb


Polisi Bancio / Talu Ar Lein

Polisi - Talu Ar Lein a Bancio


Polisi Cyfethol

I ddilyn...


Datganiad Preifatrwydd

Mae Cyngor Cymuned Llandwrog wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan yr ydych wedi datgelu manylion personol wrth gysylltu â'r Cyngor. Mae'r Polisi Diogelu Data yn esbonio sut mae'r Cyngor yn defnyddio eich manylion personol, sut mae'r Cyngor yn gwarchod eich preifatrwydd, a beth yw eich hawliau.

Dan y Rheoliad Cyffredinol, mae dyletswydd cyfreithiol ar y Cyngor i ddiogelu unrhyw fanylion personol y mae wedi ei gasglu amdanoch. Ni fydd y Cyngor yn trosglwyddo eich manylion personol i unrhyw drydydd parti nag i unrhyw ran o'r Llywodraeth.

Polisi Diogelu Data

Polisi Diogelu Data - 18 Chwefror 2019


Polisi Deddf Rhyddhau Gwybodaeth

Canllawiau delio â chais dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth


Polisi - Defnydd Caeau Chwarae

Polisi - Defnydd Caeau Chwarae

 

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd