logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 58


Llwybr Llyn Grafog - Tai Cowt, Y Groeslon

Lôn Drol - Cart Road . Llwybr yn cychwyn o'r prif ffordd Caernarfon-Penygroes gyferbyn a Gwaith Llechi Inigo Jones. Rhêd y llwybr i gyfeiriad dwyreiniol ac heibio Fferm Grafog yn ymylu a Llyn Grafog, ac yn rhedeg ymlaen i gyfeiriad y gogledd nes cyrraedd Llwybr 57 i Tai'r Cowt (Tai'r Court) y Groeslon. Mae'r hen Bwll neu Llyn Grafog bellach wedi cau gyda 'silt' ac dywedir ei fod yn beryglus.

Llwybr poblogaidd iawn.

Lôn drol, rhif 58 ar y map

Camfa i'r Grafog...

Camfa i'r Grafog...

Cychwyn o lon Groeslon -

Cychwyn o lon Groeslon -Penygroes gyferbyn a gwaith llechi Inigo Jones

Camfa yn iard Fferm Grafog

Camfa yn iard Fferm Grafog , yn gwynebu i gyfeiriad lôn Groeslon-Penygroes

Y llwybr i gyfeiriad Llyn Grafog.Noder fod giat mochyn i'r chwith.

Y llwybr i gyfeiriad Llyn Grafog.Noder fod giat mochyn i'r chwith.

Yn arwain i Tai'r Cowt

Yn arwain i Tai'r Cowt

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd