logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwbyr 57


Llwybr Llain Ffynnon , Groeslon

Llwybr Troed - Footpath - Llwybr sydd yn torri i ffwrdd o Llwybr 56 ydi hon. Yn Fferm Tyddyn Meinser mae'r llwybr yn troi i gyfeiriad y gorllewin , heibio Tyn y Weirglodd a Bwthyn Bach ac yn ymuno a Lôn Llain Fynnon. Mae pont pren a dwy gamfa wrth Bwthyn Bach a gardd Penrhos . Mae'r llwybr yn fforchio i ddau gyfeiriad yma ar yr ail gamfa, i'r gogledd i Penrhos ac i Lon Llainffynnon neu i'r de am Grafog sef Llwybr 58 .

Llwybr poblogaidd iawn.Un o'r ffefryna ac yn hynod o brydferth trwy llwyni ger Penrhos.

Llwybr troed , rhif 57 ar y map

Tyddyn Meinsier cyrhahddir at Bwthyn Bach,

Wrth fynd i lawr i gyfeiriad y gorllewin o Tyddyn Meinsier cyrhahddir at Bwthyn Bach, Tyn y Weirglodd Groeslon , pen pella Lon Llainffynon. Gweler y giat mochyn sydd ar dalcen Bwthyn Bach.

Bwthyn Bach i gyfeiriad Carmel

Bwthyn Bach i gyfeiriad Carmel

Arwydd Llwybr 58 dros y Pont Pren i'r Grafog , neu Llwybr 57 i Dyddyn Meinsier

Arwydd Llwybr 58 dros y Pont Pren i'r Grafog , neu Llwybr 57 i Dyddyn Meinsier

Camfa yn arwain at gardd 'Penrhos'

Camfa yn arwain at gardd 'Penrhos'

Gardd 'Penrhos', neu 'Penrhosgarnedd fel y'i enwyd yn wreiddiol

Gardd 'Penrhos', neu 'Penrhosgarnedd fel y'i enwyd yn wreiddiol

Mr Palmer

Mr Palmer, sydd wedi byw yn 'Penrhos' ers 30 mlynedd. Mae'r llwybr yn ymylu gydatr pwll yng ngardd' Penrhos'. Ei wraig, Ann, adeiladodd y waliau cerrig sydd yn amgylchu'r ardd.

Giat mochyn, yn arwain i' Penrhos' yn unig ac ynôol i Lôn Llain-Ffynnon

Giat mochyn, yn arwain i' Penrhos' yn unig ac ynôol i Lôn Llain-Ffynnon

Llwybr 58 yn arwain i LLyn Grafog ac yn diweddu yn lôn Groeslon-Penygroes.

Llwybr 58 yn arwain i LLyn Grafog ac yn diweddu yn lôn Groeslon-Penygroes. Beth am banad yn y caffi ?

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd