logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 6


Llandwrog - Pont Cae Doctor Bach i Pont Pant Yr Hedyn- Tyn Lon

Llwybr March - Bridleway (yn cynnwys ffordd drifft i wartheg - 'driftway for cattle') Cychwyn tros gamfa ger Pont Cae Doctor Bach ar lôn Caernarfon i Llandwrog i gyfeiriad ddwyreiniol ar draws caeau. Rhêd y llwybr wrth ymylu hefo Afon Carrog. Rhaid croesi'r lôn yn Dôl Meredydd wrth Pant Yr Hedyn ac yn ei flaen i gyfeiriad ddwyreiniol, eto yn ymylu gyda Afon Carrog, nes cyrraedd Coed Y Mount, ac ymlaen i gyfeiriad de-orllewin i Ty'n Lôn. Rhaid croesi'r ffordd, a dilyn llwybr march, bychain, tros ffordd i gamfa ar y chwith , a dod allan ar ffordd fawr Caernarfon-Pwllheli gyferbyn a mynedfa Fferm Rhiwallen. Yn Dôl Meredydd gellir cerdded ar hyd y lôn i gyfeiriad y dê am 400 llath cyn cyrraedd Pant Emrys nes cyrraedd Llwybr 8 sydd yn ymuno a Llwybr 7 ac sydd yn arwain i traeth Dinas Dinlle

Llwybr yr arferid ei ddefnyddio'n healaeth gan ffermydd cyfagos ynghyd a tai preifat i fynu at Ty'n Lôn. Noder mai gwair yw'r lôn drol sydd yn arwain i Tyn Lôn cyn belled a Mount Hazel.

Arferid ei defnyddio'n reolaidd gan y trigolion.

Llwybr march , rhif 6 ar y map

Trac yn cychwyn o lon Ty'n Lon i gyfeiriad Coed y Mount (Mount Hazel)

Trac yn cychwyn o lon Ty'n Lon i gyfeiriad Coed y Mount (Mount Hazel)

I'r chwith o'r trac gweler giat fochyn sydd yn arwain at gamfa ar y prif ffordd C'fon-Pwllheli

I'r chwith o'r trac gweler giat fochyn sydd yn arwain at gamfa ar y prif ffordd C'fon-Pwllheli

Giat fochyn arall...

Giat fochyn arall...

Yn arwain at ffrwd fechan.Gellir ei chroesi gan fod cerrig cerdded arni

Yn arwain at ffrwd fechan.Gellir ei chroesi gan fod cerrig cerdded arni

Nes cyrraedd y prif ffordd . Rhiw-afallen sydd gyferbyn

Nes cyrraedd y prif ffordd . Rhiw-afallen sydd gyferbyn

I'r dde ar y trac, gweler camfa

I'r dde ar y trac, gweler camfa

Yn arwain i gyfeiriad gorllewin at tir agored.Rhaid cadw i'r dde o'r gamfa...

Yn arwain i gyfeiriad gorllewin at tir agored.Rhaid cadw i'r dde o'r gamfa...

Nes cyrraedd camfa....

Nes cyrraedd camfa....

Camfa arall...

Camfa arall...

Tir gwlyb yma....

Tir gwlyb yma....

Tir agored yn arwain at Dôl Meredydd

Tir agored yn arwain at Dôl Meredydd

Dôl Meredydd. Camfa i'r dde o'r giat.

Dôl Meredydd. Camfa i'r dde o'r giat.

Camfa.Rhed y llwybr yn ei flaen heibio'r stad

Camfa.Rhed y llwybr yn ei flaen heibio'r stad

Arwyddion , dde i gyfeiriad Ty'n Lôn, chwith i Pont Cae Doctor Bach

Arwyddion , dde i gyfeiriad Ty'n Lôn, chwith i Pont Cae Doctor Bach

Heibio stad Dôl Meredydd..

Heibio stad Dôl Meredydd..

At dir agored a giat mochyn....

At dir agored a giat mochyn....

Giat arall gyda arwyddion....

Giat arall gyda arwyddion....

Pen y daith, Pont Cae Doctor Bach...

Pen y daith, Pont Cae Doctor Bach...

Afon yn croesi'r bont.

Afon yn croesi'r bont.

'Cae Doctor Bach' yw'r ty sydd i'r chwith ar y lôn i Landwrog

'Cae Doctor Bach' yw'r ty sydd i'r chwith ar y lôn i Landwrog

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd