logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 8


Llwybr Rheithordy - Pant Emrys 

Llwybr Troed - Footpath Llwybr yn cychwyn o'r ffordd fawr Llandwrog-Caernarfon oddeutu 200 llath o mynedfa Fferm Cefn Emrys Llwybr 7 , yn rhedeg i gyfeiriad dwyreiniol ac heibio y Rheithordy a'r Alms Houses ac yn arwain at Pant Emrys. Gwair ydi'r arwynbeb ac mae camfa naill pen gyda llidiart tro, haearn, yn y canol. Wrth gerdded ar hyd y lôn i Dol Meredydd i gyfeiriad y gogledd gellir ymuno a Llwybr 6 sydd yn arwain i Ty'n Lôn.

Defnyddir yn helaeth ac mae'r llwybr yma yn ymuno llwybr 7 i Dinas Dinlle.

Llwybr Rhif 8 ar y map

Arwydd ar y lôn rhwng mynedfa Cefn Emrys a Pont a Pont Cae Doctor Bach

Arwydd ar y lôn rhwng mynedfa Cefn Emrys a Pont a Pont Cae Doctor Bach

Yn gwynebu'r lôn

Yn gwynebu'r lôn

ac eto...

ac eto...

Giat mochyn...

Giat mochyn...

Nes cyrraedd pen y daith...lôn Dol Meredydd

Nes cyrraedd pen y daith...lôn Dol Meredydd

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd