logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 30


Llwybr Stesion Tryfan i Tyddyn Isaf , Y Bryn

Cychwyn oddeutu 120 llath i'r dwyrain o Tryfan Uchaf ar yr ochr dde i'r lôn gyhoeddus (i'r Bryn) gweler giat haearn sydd yn arwain i gyfeiriad de-ddwyreiniol ar draws tir eithaf garw ymlaen i iard fferm BraichTri Gwr Mawr. Yma mae'r llwybr yn ymuno a Llwybr 31 a Llwybr 38. Rhêd llwybr 31 i gyfeiriad Bryngwyn a Bryn Gwynfa tra ma llwybr Nant yr Hafod a llwybr 38 yn arwain at Nant yr Hafod (yn ymuno a Llwybr 40 .Fodd bynnag o Braich Tri Gwr Mawr mae'r llwybr yma yn arwain at Ffridd ac ymlaen at Tyddyn Isaf , Y Bryn.

Arferai chwarelwyr o Llanwnda, Rhos Isaf a Rhostryfan ddefnyddio'r llwybr flynyddoedd yn ôl tra'n gweithio yn chwareli Cilgwyn a Penyrorsedd.

Lon Drol, llwybr 30 ar y map

Man cychwynar y lôn Bryn-Tryfan...

Man cychwynar y lôn Bryn-Tryfan...

Trwy llwyni..

Trwy llwyni..

Yn arwain i Braich Tri-gwr Mawr ac yn ymylu gyda Cerdd Y Mynydd ac Hafod Lwyfog i'r chwith..

Yn arwain i Braich Tri-gwr Mawr ac yn ymylu gyda Cerdd Y Mynydd ac Hafod Lwyfog i'r chwith..

Cyrhaeddir at giat fochyn i'r chwith..

Cyrhaeddir at giat fochyn i'r chwith..

O'r giat at dir agored...

O'r giat at dir agored...

Mae'r eithin wedi gor-dyfu. Mae'r llwybr gwreiddiol yng nghanol yr eithin...

Mae'r eithin wedi gor-dyfu. Mae'r llwybr gwreiddiol yng nghanol yr eithin...

Braich Tri-gwr Mawr...

Braich Tri-gwr Mawr...

Heibio'r 'Ffridd'..

Heibio'r 'Ffridd'..

Nes cyrraedd lon Bryn-Tryfan ger 'Tyddyn Isaf'sydd i'r dde

Nes cyrraedd lon Bryn-Tryfan ger 'Tyddyn Isaf'sydd i'r dde

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd