logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 31


Llwybr Braich Tri Gwr Mawr i Bryngwyn

Llwybr Troed / Footpath Cychwyn o Braich Tri Gwr Mawr i gyfeiriad y gogledd heibio Bryngwyn Cottage nes cyrraedd y lôn Bryn-Tryfan tua 50 llath wrth Bryn Gwynfa.

Mae Llwybr 30 a Llwybr 38 yn ymuno yn Braich Tri gwr Mawr

Llwybr rhif 31 ar y map

'Ffridd' ar Llwybr 30 sydd yn arwain i Braich Tri Gwr Mawr. Gweler Giat fochyn i'r gogledd o'r gors...

'Ffridd' ar Llwybr 30 sydd yn arwain i Braich Tri Gwr Mawr. Gweler Giat fochyn i'r gogledd o'r gors...

Yn arwain ar Bryngwyn Cottage...

Yn arwain ar Bryngwyn Cottage...

Twnel lle arferai rheilffordd Bryngwyn ei chroesi.Mae'r llwybr i'r dde..

Twnel lle arferai rheilffordd Bryngwyn ei chroesi.Mae'r llwybr i'r dde..

Rhediad yr hen rheilffordd..

Rhediad yr hen rheilffordd..

Rhêd y Llwybr i gyfeiriad Bryngwyn Cottage tros camfa...

Rhêd y Llwybr i gyfeiriad Bryngwyn Cottage tros camfa...

Nes cyrraedd Bryngwyn Cottage..

Nes cyrraedd Bryngwyn Cottage..

Bryngwyn Cottage

Bryngwyn Cottage

Nes cyrraedd lôn Bryn-Tryfan

Nes cyrraedd lôn Bryn-Tryfan

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd