logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 40


Llwybr Nant Yr Hafod

Llwybr Troed - Footpath , Un o'r llwybrau mwyaf poblogaidd yn ein cymuned. Cychwyn cychwyn o iard fferm Hafodty Wen, Carmel , i gyfeiriad orllewinol. Cyrhaeddir at giat fochyn tua 100 medr o Hafoty Wen. Yma mae rhwydwaith o lwybrau yn ymuno a'i gilydd. Llwybr 73 i Glynmeibion MawrLlwybr 38 yn arwain heibio Ael-y-Bryn a thrwy buarth Braich Tri Gwr Mawr. Rhêd y llwybr yma, fodd bynnag, i gyfeiriad gorllewinol yn ymylu a'r Afon Llifon nes cyrraedd camfa wrth iard fferm Hafod Boeth.

Gellir dilyn y lwybr gyda'r afon mewn mannau.

Llwybr hynod o boblogaidd a defnyddir gan bysgotwyr lleol. Gwyliwch am y moch daear, y 'sgwarnogod a'r llwynogod.

Llwybr troed , rhif 40 ar y map

Hafotywen , Carmel ...Clwt Foty ydi enw'r llecyn tir yma

Hafotywen , Carmel ...Clwt Foty ydi enw'r llecyn tir yma

Hafoty Wen...

Hafoty Wen...

Llwybr yn rhedeg rhwng y ddwy giat a welir...Ael-y-Bryn sydd i'r dde.

Llwybr yn rhedeg rhwng y ddwy giat a welir...Ael-y-Bryn sydd i'r dde.

Trwy'r giat...ac ymlaen i lawr y caeau..

Trwy'r giat...ac ymlaen i lawr y caeau..Llwybr 73 i'r chwith yma.

Camfa i gyfeiriad Hafoty Wen...

Camfa i gyfeiriad Hafoty Wen...

Camfa ar y llwybr wrth yr Afon Llifon

Camfa ar y llwybr wrth yr Afon Llifon

Ymlaen at Hafod Boeth..

Ymlaen at Hafod Boeth..

Giat fochyn yn arwain at Hafod Boeth..

Giat fochyn yn arwain at Hafod Boeth..

Hafod Boeth....mae'r camfa i'r dde

Hafod Boeth....mae'r camfa i'r dde

Arwydd wrth Hafod Boeth i Hafotywen, Carmel

Arwydd wrth Hafod Boeth i Hafotywen, Carmel

Afon Llifon ger Beudy Isaf

Afon Llifon ger Beudy Isaf

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd