logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn -  Nos Lun, 17 Ionawr 2022 am 7.30 yr hwyr

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  20 Rhagfyr 2021 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, 4 Hydref 2021 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf 13 Rhagfyr 2021 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


17/10/21 -  GWAHODDIAD I TENDRO - Ffurfleni Tendro nawr ar gael ar gyfer Cynnal Tiroedd y Cyngor am y cyfnod 1/4/2022 at 31/3/2025 - Dyddiad Cau 3/12/21

 


 

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


19-1-22 – Prawf
...mwy

29/12/21 – Rhoddion Ariannol 2021/22 i Fudiadau Gwirfoddol
...mwy

27/12/21 – Llwybr Pen Carmel
...mwy

27/12/21 – Cynllun Plannu Coed gan Parc Cenedlaethol Eryri
...mwy


© 2021 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd