logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn -  Nos Lun, 20 Medi 2021 am 7.30 yr hwyr

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod 14 Rhagfyr 2020 nawr ar gael

£ Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, 3 Rhagfyr 2020 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

Adroddiad Blynyddol


Adroddiad Blynyddol 2019 - 2020

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

GWAITH I'R CYNGOR


27/10/20 Sedd Wag Swydd Cynghorydd – Mae gan y Cyngor sedd wag achlysurol yn cynrychioli  Ward Y Groeslon – mae gan y Cyngor sedd wag achlysurol. Gweler hysbys Sedd Wag Achlysurol sydd gyda dyddiad cau 20/11/20

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sedd wag


NEW 27/10/20 - Trim two ywe trees at Carmel Parish Cemetery - closing date 10/11/20

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


9 Medi 2021 – Gwaith wedi ei gynllunio ar Llwybrau Fynwent Bryn'rodyn 18 ac 19 Medi 2021
Gwaith wedi ei gynllunio ar Llwybrau Fynwent Bryn'rodyn 18 ac 19 Medi 2021 ...mwy

16/08/21 – SEDD WAG ACHLYSUROL- WARD Y FRON
...mwy

22 Awst 2022 – Cynllun Inswileiddio Waliau Allanol (EWI) dan Rhaglen Cartrefi Cynnes (Arbed) yn Carmel a Fron
Cynllun Inswileiddio Waliau Allanol (EWI) dan Rhaglen Cartrefi Cynnes (Arbed) yn Carmel a Fron ...mwy

30/10/20 – Llochesi Bws Newydd T2 Y Groeslon (Sgwar)
...mwy


© 2021 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd