logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyngor Llawn Nos Lun 19 Mehefin  2023 am 7.00yr hwyr yn Canolfan y Fron

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  15 Mai 2023 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 2023 15 Mai 2023 ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, drafft,  19 Chwefror 2023 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf  (cofnodion drafft) 9 Mawrth 2023 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


5/6/2023 – Sedd Wag - Ward Carmel
...mwy

18/5/23 – Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2022/23
Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2022/23 ...mwy

17/5/23 – Cynllun ARBED Carmel a Fron (Insiwleiddio)
Newyddion positif diweddar gan Mark Drakeford ...mwy

Prosiect Gwerthuso Perygl Llifogydd o Ddinas Dinlle i Fae’r Foryd
...mwy


© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd