logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn y Cyngor fis Gorffennaf, i'w gynnal  Nos Lun, 15 Gorffennaf 2024 i gychwyn 7 yr hwyr yn Canolfan y Fron

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  17 Mehefin 2024 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 2024 20 Mai 2024  (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, drafft,  1 Mai 2024 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddaraf  8 Ebrill 2024 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


7/8/2023 Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn gwahodd prisiau gan gontractwyr cymwys i beintio prif gatiau a ffensys dwy o’n mynwentydd. Y rhain yw Mynwent Plwyf Carmel a Mynwent Bryn’rodyn yn y Groeslon.

Gweler  ffurflen sydd  angen ei chwblhau a'i dychwelyd i Rheolwr y Cyngor erbyn 31 Awst 2023, os oes bwriad cynnig am y gwaith

Cysylltwch gyda'r Rheolwr ar 07796 024288 / ebost rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

/cms/resources/2023-24-peintio-carmel-a-brynrodyn-cym-6.docx

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


8-3-2024 – Cynllun Gwaharddau Parcio Arfaethedig – Bethesda Bach
Cynllun Gwaharddau Parcio Arfaethedig – Bethesda Bach ...mwy

20/2/24 – Sedd Wag Achlysurol - Ward Y Groeslon
Sedd Wag Achlysurol - Ward Y Groeslon ...mwy

01/11/2023 – Cronfa Rhandiroedd
...mwy

31/07/2022 – Dro Da
...mwy


© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd