logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn -  Nos Lun, 20 Rhagfyr 2021 am 7.30 yr hwyr

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  25 Tachwedd 2021 nawr ar gael

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, 4 Hydref 2021 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf 10 Tachwedd 2021 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


17/10/21 -  GWAHODDIAD I TENDRO - Ffurfleni Tendro nawr ar gael ar gyfer Cynnal Tiroedd y Cyngor am y cyfnod 1/4/2022 at 31/3/2025 - Dyddiad Cau 3/12/21

 


 

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


30/11/21 – Managing Flood Risk - Dinas Dinlle to Foryd
Rheoli Perygl Llifogydd - Dinas Dinlle i'r Foryd ...mwy

17/10/21 – Gwahoddiad i Tendro
17/10/21 Gwahaoddir Tendrau ar gyfer Cytundebau Cynnal Tiroedd y Cyngor am y cyfnod 1/4/22 at 31/3/25 - Dyddiad Cau 3/12/21 ...mwy

17/10/21 – Cynllun Arbed - Insiwleiddio Tai
Diweddariad gan Sian Gwenllian AS ...mwy

2 Hydref 2021 – Cyfrion y Cyngor - Archwiliad 2020/21
Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ...mwy


© 2021 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd