logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn - 18 Hydref 2020

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod 27 Gorffennaf 2020 nawr ar gael

GWAITH I'R CYNGOR


Nid oes gan y Cyngor unrhyw gynnig gwaith ar hyn o bryd i gontractwyr.
(translation coming soon..)

LAND, CEMETERIES & FOOTPATHSTIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


The Council has several statutory rights and duties. These include looking after over 30 miles of public paths which are open to the public and is also a Burial Authority in charge of three cemeteries within the community boundary namely Llandwrog, Bryn`Rodyn (Y Groeslon) and Carmel cemeteries.

Y DIWEDDARAF


14/8/2020 – Perllan Cymunedol, Clwt Foty, Carmel
...mwy

14/8/2020 – Plannu Coed ar Mynydd Cilgwyn (6 hectar)
...mwy

06/07/2020 – Seti Gwag
...mwy

Coronafirws - Grant ar Gyfer Pobol Fregus
...mwy


© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd