logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
sub-page-01

CYFARFOD NESAF


Pwyllgor Cyllid - 13 Gorffennaf 2020

Cyfarfod Llawn - 27 Gorffennaf 2020

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion diweddaraf y Cyngor, 6 Gorffennaf 2020 nawr ar gael

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


Seti Gwag

06/07/2020 Sedd Wag - Ward Carmel...mwy

Coronafirws - Grant ar Gyfer Pobol Fregus

Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn annog pawb i gadw golwg dros bobol fregus ein cymuned yn y cyfnod anodd hwn....mwy


© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd