logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn  -  Nos Lun,  19 Medi 2022 am  7.00 yr hwyr

 

 

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  18 Gorffennaf 2022 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 16 Mai 2022 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, 11 July 2022 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf  (cofnodion drafft) 30 Mai 2022 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


17/10/21 -  GWAHODDIAD I TENDRO - Ffurfleni Tendro nawr ar gael ar gyfer Cynnal Tiroedd y Cyngor am y cyfnod 1/4/2022 at 31/3/2025 - Dyddiad Cau 3/12/21

 


 

TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


10/6/2022 – Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2021-22
...mwy

4/6/2022 – Seddi Gwag ar y Cyngor - Hysbys o Gyf-ethol
...mwy

1/4/2022 – Argyfwng Costau Byw
...mwy

24/3/22 – Mynwent Eglwys Sant Tomos, Y Groeslon
...mwy


© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd