logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

CYFARFOD NESAF


Cyfarfod Llawn  -  Nos Lun,  17 Ebrill 2023 am  7.00 yr hwyr, yn Neuadd Pentref Carmel

COFNODION Y CYNGOR LLAWN


Cofnodion Cyfarfod  20 Mawrth 2023 (cofnodion drafft) ar gael rwan

Cofnodion Cyfarfod  Blynyddol 16 Mai 2022 ar gael rwan

Cofnodion Pwyllgor Cyllid diweddaraf, drafft,  19 Chwefror 2023 nawr ar gael o dan  "Pwyllgorau"

Cofnodion Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau diweddarf  (cofnodion drafft) 9 Mawrth 2023 nawr ar gael o dan "Pwyllgorau"

GWAITH I'R CYNGOR


TIROEDD, MYNWENTYDD A LLWYBRAU


Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn (Y Groeslon) a mynwent Carmel.

Y DIWEDDARAF


10fed o Hydref, 2022, 6.15 – 8.30 – Cofnod Sesiwn Ardal Ni – BRO LLEU/ NANTLLE
10fed o Hydref, 2022 Neuadd Goffa Penygroes, 6.15 – 8.30 ...mwy

22-11-22 – Cymorth Costau Byw - Gwresgoi Ty , Gaeaf 2022
...mwy

17-11-2022 – Sut i wella mannau gwyrdd cyhoeddus er mwyn bioamrywiaeth
Sut i wella mannau gwyrdd cyhoeddus er mwyn bioamrywiaeth ...mwy

10/11/2022 – Gweithdy digidol ym Mhenygroes / Digital workshop in Penygroes
...mwy


© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd