logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

serving the villages of Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog and Dinas Dinlle
The Council's Administration and Finance Manager - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

NEXT MEETING


Full Council Meeting - Monday,  24 October 2022 at 7.00pm

 

 

 

FULL COUNCIL MINUTES


Latest Council Minutes, 12 September 2022  (drafft minutes) now available

Council AGM, 16 May 2022  (drafft minutes) now available

Latest Finance Committee Meeting Minutes ,  11 July 2022  now available in the  "Committees" section

Latest Cemeteries & Assets Committee Meeting (drafft minutes) held 30 May 2022 now available in the "Committees" section

WORK FOR THE COUNCIL


22-9-22  Council's Clerk / Administrative Officer post

SWYDD WAG

CLERC A SWYDDOG GWEINYDDOL

Rhan amser, 51.5 awr y mis ar gyfartaledd, graddfa cyflog LC2 (18-22), (£25,419-£27,514 pro rata)

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â’r cymwysterau neu’r profiad perthnasol a’r ymrwymiad i gyflawni cyfrifoldebau amrywiol y swydd uchod. Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae pecyn gwybodaeth a manylion ychwanegol ar gael gan David Roberts, 01286 881920 neu rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Dylid dychwelyd  y ceisiadau erbyn Hydref 10fed, 2022.

Mae’r Cyngor yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob adran o’r gymuned.

This is an advertisementfor a Clerk/Administrative Officer for Cyngor Cymuned Llandwrog where the ability to communicate verbally and in written form in Welsh is essential.

 

 


 

LAND, CEMETERIES & FOOTPATHS


The Council has several statutory rights and duties. These include looking after over 30 miles of public paths which are open to the public and is also a Burial Authority in charge of three cemeteries within the community boundary namely Llandwrog, Bryn`Rodyn (Y Groeslon) and Carmel cemeteries.

THE LATEST


22-09-22 – SWYDD WAG - Swydd Clerc / Swyddog Gweinyddol y Cyngor
...more

10/6/2022 – Annual Report 2021-22
...more

4/6/2022 – Vacant Seats on the Council - Notice of Co-option
...more

1/4/2022 – Cost of Living Crisis
...more


© 2022 Llandwrog Community Council | Website by Delwedd

Privacy Notice