logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Llwybr 45


Cychwyn yn lôn Tanybwlch...

Cychwyn yn lôn Tanybwlch...

I gyfeiriad Ty Newydd Cim.

I gyfeiriad Ty Newydd Cim.

Nes cyrraedd camfa..

Nes cyrraedd camfa..

Ac yna giat. Rhêd y llwybr at giat fochyn sydd ar drwas y gors..

Ac yna giat. Rhêd y llwybr at giat fochyn sydd ar drwas y gors..

Sydd yn arwain at Glanrfon Fawr. Penbonc sydd yn y cefndir.

Sydd yn arwain at Glanrfon Fawr. Penbonc sydd yn y cefndir.

I gyfeiriad Cim

I gyfeiriad Cim

Giat newydd wedi ei osod yma.

Giat newydd wedi ei osod yma.

Isod, cyfeiriad y llwybr oddiwrth Glanrafon Fawr tuag at Ty'n Pistyll i prif ffordd Y Fron-Rhosgadfan. Noder nad oes llwybr i'r dde o'r giat mochyn, er fod hoel llwybr yno.

Isod, cyfeiriad y llwybr oddiwrth Glanrafon Fawr tuag at Ty'n Pistyll i prif ffordd Y Fron-Rhosgadfan. Noder nad oes llwybr i'r dde o'r giat mochyn, er fod hoel llwybr yno.

Isod , pen y daith ger Ty Hwnt i'r Bwlch ar y ffordd Y Fron-Rhosgadfan.

Isod , pen y daith ger Ty Hwnt i'r Bwlch ar y ffordd Y Fron-Rhosgadfan.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2020 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd