logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 85


Llwybr Fron i Eifion House a Fron i Glangors

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o'r ffordd gyhoeddus ger Chwarel Y Fron ac heibio Dyffryn Twrog a Gwyndy yna yn troi i gyfeiriad y gogledd ac i ben y tomen lechi. Yma, mae'r llwybr yn fforchio i ddau gyfeiriad. Y cyntaf i gyfeiriad de-orllewin heibio Tŷ Cerrig i lawr i Eifion House nes cyrraedd prif ffordd Fron-Rhosgadfan ger cyffordd Lôn Y Buarth. Yr ail i gyfeiriad gogledd-orllewin heibio Glangors ac i lawr nes cyrraedd lôn Fron-Rhosgadfan gyferbyn a Llwybr 45

Llwybr poblogaidd iawn gan trigolion lleol.

Llwybr troed , rhif 85 ar y map

Cychwyn yma ar y lôn rhwng y Fron a'r Cwm...

Cychwyn yma ar y lôn rhwng y Fron a'r Cwm...

Yr olygfa am Ddyffryn Nantlle....

Yr olygfa am Ddyffryn Nantlle....

Giat fochyn yn arwain at Dyffryn Twrog...

Giat fochyn yn arwain at Dyffryn Twrog...

Giat arall...

Giat arall...

Yn arwain at Dyffryn Twrog...

Yn arwain at Dyffryn Twrog...

Giat Dyffryn Twrog. Rhaid croesi'r trac yma.

Giat Dyffryn Twrog. Rhaid croesi'r trac yma.

Heibio Gwyndy...

Heibio Gwyndy...

Twnel...

Twnel...

Twnel...

Rhêd y llwybr trwy'r giat sydd ar y dde...

Tir agored, rhêd y llwybr i ddaugyfeiriad yma. Un i'r chwith am Eifion House a'r ail ymlaen tuag at Glangors

Tir agored, rhêd y llwybr i ddaugyfeiriad yma. Un i'r chwith am Eifion House a'r ail ymlaen tuag at Glangors

Cyrheiddir at giat...

Cyrheiddir at giat...

Llwybr yn arwain at y Glangors....

Llwybr yn arwain at y Glangors....

Giat pren...

Giat pren...

'Glangors'

'Glangors'

Pen y daith , gyferbyn a Llwybr 45

Pen y daith , gyferbyn a Llwybr 45

Ger Eifion House, Lôn y Buarth....

Ger Eifion House, Lôn y Buarth....

Y llwybr yma yn ymuno ar prif lwybr Fron i Glangors ar ben y domen lechi.

Y llwybr yma yn ymuno ar prif lwybr Fron i Glangors ar ben y domen lechi.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd