logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 21


Llwybr Ffatri Tryfan i Gilwern Uchaf (ymlaen i Gymuned Llanwnda) 

Cychwyn wrth giât ar yr ochr chwith o lôn Bryn'Rodyn-Rhostryfan, oddeutu 100 llath i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol o Ffatri Tryfan (Llys y Delyn bellach). Rhêd y llwybr i gyfeiriad ogleddol trwy perhlys gwlyb a trwy iard ffarm Gilwern Uchaf ac yna ymuno a llwybr 144 Cyngor Cymuned Llanwnda.

Llwybr 21 ar y map, rhannol wedi trosglwyddo i lwybr 144 , Cyngor Cymuned Llanwnda

Mae'r llwybr yn ynmuno gyda Llwybr 20 i Gilwern IsafLlwybr 19 i Pont Dolydd ,a Llwybr 81 i gyfeiriad Penrhos-gwta

Cychwyn ger Ffatri Tryfan...

Cychwyn ger Ffatri Tryfan...

Giat yn arwain i 'Gilwern Isaf' , 'Gilwern Uchaf' a 'Cefn Coed'

Giat yn arwain i 'Gilwern Isaf' , 'Gilwern Uchaf' a 'Cefn Coed'

'Gilwern Uchaf. Yma daw'r llwybr dan gyfrifoldeb Cyngor Cymuned Llanwnda

'Gilwern Uchaf. Yma daw'r llwybr dan gyfrifoldeb Cyngor Cymuned Llanwnda

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd