logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 20


Llwybr o Lôn Bryn'Rrodyn-Rhostryfan i Cefn Coed 

Cychwyn o'r gamfa o lôn Bryn'Rodyn-Rhostryfan , ar draws tir garw ac i gyfeiriad orllewinol i tyddyn Cefn Coed ac yn ymuno a Llwybr 19. Gellir dweud mai cangen o llwybr 19 ydyw yn rhoid 'short cut' i Rhostryfan i'r sawl ddaw o gyfeiriad Dolydd neu Llanwnda.

Arferid ei ddefnyddio'n helaeth, ynghyd a llwybr 19, yn y blynyddoedd a fu. 'Roedd meddyg yn byw yn Tryfan Hall ac 'roedd nifer o'r triglion yn defnyddio'r llwybr fel 'short cut' o Llanwnda a Bethesda Bach.

Mae'r llwybr yma yn croesi gyda Llwybr 21 ger Gilwern Uchaf, sydd yn arwain i Bron y Gaer a Llain-fadyn yn Rhos Isaf (Llwybr 144 Cyngor Cymuned Llanwnda)

Llwybr 20 ar y map

Cychwyn ger Maes Tryfan....

Cychwyn ger Maes Tryfan....

Llwybr o Lôn Bryn'Rrodyn-Rhostryfan i Cefn Coed
Llwybr o Lôn Bryn'Rrodyn-Rhostryfan i Cefn Coed
Llwybr o Lôn Bryn'Rrodyn-Rhostryfan i Cefn Coed
Cyrheiddir at adwy....
Nes cyrraedd 'Cefn Coed'

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd