logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Sut i wella mannau gwyrdd cyhoeddus er mwyn bioamrywiaeth


Annwyl Gyngor Cymuned

Rydym yn cynnal prosiect peilot gyda Chyngor Gwynedd i wella mannau gwyrdd cyhoeddus er mwyn bioamrywiaeth.  Os oes gennych fannau gwyrdd neu ymylon yn eich tref neu'ch pentref rydych chi'n gyfrifol amdanynt - mae'n hawdd iawn annog blodau gwyllt brodorol drwy wneud newidiadau syml i'ch cyfundrefn dorri.  Gallwn eich helpu i adnabod ardaloedd addas – fel corneli

parc – neu fanc nad yw'n gyfarwydd â cherdded neu chwarae – i wneud hyn.  Gallwn hefyd ddarparu rhywfaint o hadau dôl wedi'u cynaeafu'n lleol o ddolydd lleol naturiol.  Dyma amser perffaith o'r flwyddyn i'w hau.

Mae creu/adfer cynefin y ddôl yn eich ardal leol yn ffordd hyfryd o ennyn diddordeb pobl â byd natur yn agos yn eu cymunedau. Mae hefyd yn ffordd hawdd o gyfrannu at gynlluniau gwella bioamrywiaeth o dan adran 6 Deddf Amgylchedd Cymru https://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/section/6

Gwyliwch ein animeiddiad 1 munud ar gyfer canllaw syml i'r newidiadau yn y drefn dorri rydym yn argymell

Dymuniadau gorau

Sarah

Sarah Collick

Social Farms and Gardens

Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

https://www.farmgarden.org.uk/your-area/wales

sarah@farmgarden.org.uk

Ysgrifennu ataf yn Gymraeg neu Saesneg


Sarah

Sarah Collick

Social Farms and Gardens

Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

https://www.farmgarden.org.uk/your-area/wales

sarah@farmgarden.org.uk

Ysgrifennu ataf yn Gymraeg neu Saesneg

 

Sarah

Sarah Collick

Social Farms and Gardens

Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Tel|07910 498762

Dyddiau gwaith – dydd Mawrth tan dydd Iau

I work part time – Tuesday to Thursday

https://www.farmgarden.org.uk/your-area/wales

 

Newyddion

© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd