logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd 2023


Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd 2023

Cynhelir yr Eisteddfod ym Moduan , ger Pwllheli yn ystod Awst 2023. Gohiriwyd yr Eisteddfod, oedd i fod i'w chynnal yno yn Awst 2021, oherwydd Covid.

Yn Rhagfyr 2019 gosodwyd  targed ariannol ar ardal Llandwrog o £5,000 gan Swyddfa’r Eisteddfod (gweler llythyr dyddiedig Rhagfyr 2019). Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Pentref Y Groeslon ar 10 Mawrth 2020 i greu Pwyllgor Apêl Leol yn Llandwrog, Y Groeslon, Carmel a Bron i ymdrechu i gasglu arian i gyrraedd y targed. Yn sydyn reit wedi'r cyfarfod , fe darodd y pandemig ac nid oes unrhyw weithgaredd wedi cymryd lle ers hynny

Mae Swyddfa'r Eisteddfod wedi cysylltu gyda'r Cyngor Cymuned (10/2/22) yn cadarnhau fod y targed o £5,000 yn parhau i sefyll. Bydd Swyddogion y Pwyllgor Apêl yn cysylltu yn fuan i ail gychwyn y Pwyllgor Apêl.

Mae'n debyg y bydd y Cyngor Cymuned yn cyfrannu at y targed ond nid yw'r Cyngor wedi penderfynu eto beth fydd swm ei gyfraniad.

Am wybodaeth bellach cysylltwch gyda'r Cyngor - gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

/cms/resources/apel-cynghorau-lleol-2021-2-3.pdf

/cms/resources/apel-cynghorau-lleol-2023-chwefror-2022-1.pdf

Newyddion

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd