logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Cynllun Insiwileiddio Waliau Allanol (EWI) dan Rhaglen Cartrefi Cynnes (Arbed) yn Carmel a Fron


Cynllun Insiwleiddio Waliau Allanol (EWI) dan Raglen Cartrefi Cynnes (Arbed) yn Carmel a Fron

Hwyrach fod rhoi ohonnoch wedi gweld y stori ar newyddion yr wythnos diwethaf fod Llywodraeth Cymru a Cyngor Sir Penybont-ar Ogwr yn talu am waith atgyweirio 104 o dai yn Caerau, Maesteg ar gynllun insiwleiddio tai yno a wnaed nol yn 2012/13. Stori ar y linc  >  Insiwleiddio gan gyngor wedi 'difetha' cartrefi Maesteg - BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £2.55miliwn a Chyngor Sir Pen-y-bont -ar Ogwr wedi clustnodi £850,000 ar gyfer y gwaith atgyweirio i trigolion Caerau.

Rhaid felly gofyn i Siân Gwenllian AS ac i Cynghorydd Dilwyn Lloyd i bwyso eto ar Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd i gynnal ymchwiliad llawn ar y cynllun a wnaed yn Carmel a Fron, ac i ariannu unrhyw ddiffygion.

Mae Siân Gwenllian a'r Cyngor Cymuned  wedi dod ar mater gerbron y Llywodraeth ar sawl achlysur ond nid oes unrhyw addewid wedi dod ganddynt i ariannu'r diffygion.

Gofynnir i'r trigolion hynny sydd yn cael problemau dwr yn eu cartrefi, neu broblemau gyda'r rendro (ac eithrio problemau lliw) i gysylltu gyda'r Cyngor Cymuned neu gyda Swyddfa Plaid Cymru gyda lluniau o'r problemau. Cyfeiriad ebost y Cyngor Cymuned yw gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

 

 

 


 

Newyddion

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd