logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 84


Llwybr Capel Carmel i Pen Carmel

Llwybr / Footpath Llwybr yn cychwyn o Giât Wen, Carmel (ger y ciosg) yn rhedeg i fynu y mynydd heibio talcen y Capel ,heibio Pen Carmel nes cyrraedd hen gae pel-droed Pen Carmel. Llwybr yn troi i gyfeiriad gogledd nes cyrraedd lôn Carmel-Caearea ger Llwybr 43 Cilgwyn Lodge.

Nid oes posib cerdded y llwybr bellach gan fod ffynnon PenCarmel wedi cau ac mae'r ffoes hefyd wedi cau. Mae'r ffrŵd wedi newid cyfeiriad ac mae rhannau o'r llwybr yn wlyb. Llwybr hynod o boblogaidd flynyddol yn ôl. Bydd eich Cyngor Cymuned yn ymdrechu i gael yr Asiantaethau perthnasol i agor y ffoes. Mae'r llwybr yma yn Pen Carmel hefyd yn arwain i Pen Bwlch Bach gan ymuno a Llwybr 74

Llwybr Troed , rhif 84 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd