logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 74


Llwybr Trallwyn Terrace i Pen Bwlch Bach , Carmel

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o'r lôn Carmel-Cilgwyn islaw Pen Cilan , heibio cefnau tai Trallwyn Terrace, Cilgwyn (yn croesi Llwybr 84 yma) yna ymlaen i gyfeiriad gogledd - dwyreiniol ar y mynydd , yn ymylu a Twll Coch ac ymlaen nes cyrraedd Pen Bwlch Bach , Carmel wrth Tomen Sibi ar y lôn Carmel-Cesarea.

Cwynion wedi cyrraedd i'r Awdurododau am y cerbydau 'Quad' sydd yn difetha y llwybrau ac yn amharau ar lonyddwch tramwywyr.

Llwybr dros tir comin ac yn boblogaidd iawn gan y trigolion.

Llwybr Troed, rhif 74 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd