logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 82


Llwybr Fron Dirion i Capel Carmel

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn islaw a Pen Cilan , ar y lôn Carmel-Cilgwyn i gyfeiriad gogleddol ac heibio cefn tai Trallwyn Terrace ymlaen i gyfeiriad y pentref heibio Twll Coch a Cae'r Moel nes cyrraedd Giat Wên, Carmel wrth y ciosg ger yr hen gae chwarae ar y mynydd.

Mae'r llwybr yn ymuno hefo Llwybr 52 yn ymuno yn lôn Carmel-Cilgwyn

Llwybr 74 yn croesi ger Trallwyn Terrace ymlaen i Pen Bwlch Bach

Llwybr Troed, rhif 82 ar y map

Llwybr 52 i'r chwith.Llwybr 82 yn cychwyn i'r dde

Llwybr 52 i'r chwith.Llwybr 82 yn cychwyn i'r dde

I gyfeiriad Pen Cilan

I gyfeiriad Pen Cilan

I gyfeiriad Carmel, lle mae Caer Moel?

I gyfeiriad Carmel, lle mae Caer Moel?

Trallwyn Terrace o Twll Coch

Trallwyn Terrace o Twll Coch

Twll Coch..

Twll Coch..

Mr Owi Hughes a Mr Gwilym Morris y ddao o Carmel yn cerdded y llwybr

Mr Owi Hughes a Mr Gwilym Morris y ddao o Carmel yn cerdded y llwybr

Pen y daith , yn Carmel.Sut fod y ffens ar giat wedi malu ers 20 mlynedd?

Pen y daith , yn Carmel.Sut fod y ffens ar giat wedi malu ers 20 mlynedd?

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd