logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 80


Llwybr Llys Arfon a Tyddyn Difyr i Lôn Cim

Llwybr Troed / Footpath Estyniad o Llwybr 42ydi'r llwybr hon. Cychwyn o lôn Brynhyfryd heibio Bod Elwy a Llys Arfon a troi i'r chwith i gyfeiriad y gorllewin, trwy cae Tyddyn Difyr ac yn eich blaen nes cyrraedd Cim, a lôn Tanybwlch. Mae mainc wedi ei osod wrth ymyl y llwybr ar dir Tyddyn Difyr er côf am Mr Ted Swales a ffu farw yn feawychus o sydyn yn 2006.

Llwybr Troed , rhif 80 ar y map

Bod Elwy a Llys Arfon. Wrth Graianfryn gweler giat..

Bod Elwy a Llys Arfon. Wrth Graianfryn gweler giat..

Tomen Sibi sydd yn y cefndir, Tai Brynhyfryd a TanyBryn i'r dde. Arwyddion ar gyfer llwybr 42.

Tomen Sibi sydd yn y cefndir, Tai Brynhyfryd a TanyBryn i'r dde. Arwyddion ar gyfer llwybr 42.

Y giat yn arwain at dir Tyddyn Difyr..

Y giat yn arwain at dir Tyddyn Difyr..

Y llwybr yn arwain at Cim..

Y llwybr yn arwain at Cim..

Giat fochyn ger Cim..

Giat fochyn ger Cim..

Pen y daith wrth lôn Tanybwlch

Pen y daith wrth lôn Tanybwlch

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd