logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 42


Llwybr Lôn Carmel-Y Fron i Tanbwlch

Llwybr Troed / Footpath Cychwyn o lôn Carmel-Y Fron islaw Penbwlch Bach. Rhêd y llwybr heibio cefn Tanybwlch Uchaf gan groesi'r ffordd heibio cefn Bod Elwy a Llys Arfon. Rhêd ymlaen i lawr llwybr serth iawn nes cyrraedd lôn eilradd Carmel-Bwlch-Y-Llyn, ger Tanbwlch Isaf.

Llwybr a arferid ei gerdded gan nifer o'r trigolion.

Llwybr troed, rhif 42 ar y map

Cychwyn o Lôn Tanybwlch..

Cychwyn o Lôn Tanybwlch..

Yn lwybr serth ac yn arwain i lôn Brynhyfryd ger Llys Arfon ..

Yn lwybr serth ac yn arwain i lôn Brynhyfryd ger Llys Arfon ..

O ben y llwybr..

O ben y llwybr..

Nes cyrraedd lôn Brynhyfryd. Bod Elwy a Llys Arfon sydd yma.

Nes cyrraedd lôn Brynhyfryd. Bod Elwy a Llys Arfon sydd yma.

Croesi'r ffordd am Tanybwlch Uchaf..

Croesi'r ffordd am Tanybwlch Uchaf..

Tanybwlch Uchaf. Giat i'r chwith wrth y garej..

Tanybwlch Uchaf. Giat i'r chwith wrth y garej..

Rhed y llwybr gyda'r wal a troi i'r dde ...

Rhed y llwybr gyda'r wal a troi i'r dde ...

Tanybwlch Uchaf i'r chwith.

Tanybwlch Uchaf i'r chwith. Rhed y llwybr i'r mynydd..

Giat yn arwain i lôn Carmel-Cesarea

Giat yn arwain i lôn Carmel-Cesarea

Arwydd Llwybr Cyhoeddus.

Arwydd Llwybr Cyhoeddus.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd