logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 75


Llwybr o Pwll y Braich i Capel Bwlch Y Llyn, Cesarea

Llwybr Troed / Footpath Cychwyn o Llwybr 47 i'r gorllewin o Dyffryn Twrog nes cyrraedd Capel Bwlch y Llyn , Casarea.

Llwybr droed, rhif 75 ar y map

Cychwyn o'r trac sydd yn arwain i Pwll y Braich...

Cychwyn o'r trac sydd yn arwain i Pwll y Braich...

Yn arwain at giat...

Yn arwain at giat...

Yn arwain at Tyddyn Sais...

Yn arwain at Tyddyn Sais...

Pen y daith, ger Bryn Awel ,hen dy Nedw yn Y Fron. Gweler giat fochyn i'r chwith o'r giat fawr.

Pen y daith, ger Bryn Awel ,hen dy Nedw yn Y Fron. Gweler giat fochyn i'r chwith o'r giat fawr.

Arwydd ger Tyddyn Sais.

Arwydd ger Tyddyn Sais.

Tyddyn Sais...

Tyddyn Sais...

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd