logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 47


Llwybr Pwll Y Braich

Llwbyr- Footpath yn cychwyn o'r tir comin yng nghanol Y Fron , i fynu trac heibio Gwyndy ac yn arwain i fynu am hen chwarel a elwir nawr yn Pwll Y Braich. Mae'r llwybr yn beryglus wrth ymylu a'r pwll am Plas Pen Braich. Mae'r llwybr yn gwasanaethu 6 bwthyn ac 4 tyddyn oddi amgylch Moel Tryfan. Mae'r llwybr wedi ei arwyddo'n glir ac yn arwain i Betws Garmon neu'r Waunfawr .

Llwybr Troed , rhif 47 ar y map

Trac yn arwain at Pwll y Braich...

Trac yn arwain at Pwll y Braich...

Llwybr yn ymylu gyda Pwll y Braich sydd i'r chwith....

Llwybr yn ymylu gyda Pwll y Braich sydd i'r chwith....

Pwll y Braich

Isod , Pwll y Braich sydd wedi bod yn boblogaidd gan pysgotwyr lleol . Noder fod y Pwll yn hynod beryglus ac fod hen bysgod blewog yn byw yno. Oes pysgod ar ôl wedi i Gwyrfai ei wagio?

Yn arwain at grid ac yna tir agored

Yn arwain at grid ac yna tir agored.Rhed y llwybr i 'r dde i gyfeiriad hen chwarel Blaen Fferam...

hen chwareli Blaen Ffferam...

I gyfeiriad hen chwareli Blaen Ffferam...

Llyn Ffynohnnau sydd wrth droed Mynydd Grug...

Arwyddion. Llyn Ffynohnnau sydd wrth droed Mynydd Grug...

Llyn Nantlle sydd yn y cefndir.....

Yr olygfa tuag at Dyffryn Nantlle. Llyn Nantlle sydd yn y cefndir.....

Moel Eilian...

Moel Eilian...

Yn arwain at hen weithfeydd dwr.

Yn arwain at hen weithfeydd dwr.

Gwaith dwr - ffin Cyngor Cymuned Llandwrog a Cyngor Cymuned Llanwnda....

Gwaith dwr - ffin Cyngor Cymuned Llandwrog a Cyngor Cymuned Llanwnda....

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd