logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 32


Llwybr Cae Haidd i Cae Haidd Bach

Llwyr - Footpath Mae'r llwybr yn dangos ar y 'difinitive map' yn arwain o mynedfa Cae Haidd sydd ar y lôn Bryn-Tryfan ac yn rhedeg i gyfeiriad gogledd-dwyreinniol at adfeilion Cae Haidd Mawr ac yn arwain i Cae Haidd Bach. Nid oes arwydd o'r fath ger mynedfa Cae Haidd ond i'r gogledd o adfeilion Cae Haidd Mawr mae yna gamfa haearn yn arwain at Cae Haidd Bach ac yn ymuno a Llwybr 153 oddifewn ffin Cyngor Cymuned Llanwnda.Mae;'r llwybr yn croesi Llwybr 34 yn Cae Haidd Mawr sydd yn arwain i Gors Dafarn

Llwybr 32 ar y map

Cychwyn wrth mynediad Cae Haidd (sydd i'r chwith) ar lôn Bryn-Tryfan..

Cychwyn wrth mynediad Cae Haidd (sydd i'r chwith) ar lôn Bryn-Tryfan..

Rhaid gwisgo Wellingtons.. Cae Haidd Mawr i'r chwith o'r peilon

Rhaid gwisgo Wellingtons.. Cae Haidd Mawr i'r chwith o'r peilon

Peidiwch a mentro os oes ofn Bustych arnoch...

Peidiwch a mentro os oes ofn Bustych arnoch...

Hen adfeilion Cae Haidd Mawr ac i'r gogledd cyrheiddir at...

Hen adfeilion Cae Haidd Mawr ac i'r gogledd cyrheiddir at...

Giat a camfa haearn arno..

Giat a camfa haearn arno..

Yn arwain i Cae Haidd Bach

Yn arwain i Cae Haidd Bach

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd