logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 10


Llwybr Henrhyd 

Llwybr yn cychwyn yn pentref Llandwrog i gyfeiriad deheuol ar draws caeau i Henrhyd ac yn dod allan ffordd gyhoeddus Caernarfon-Pwllheli-Dinas Dinlle. Arwyneb gwair sydd arno.

Defnyddir y llwybr yn helaeth gan ffermydd a gan trigloion lleol i'r pentref Landwrog.

Mae dau gamfa ac un pont troed dros ffrwd bychan ar hyd y ffordd.

Mae'r llwybr hwn wedi bod ar ddefnydd ers blynyddoedd maith.

Llwybr rhif 10 ar y map

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd