logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

serving the villages of Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog and Dinas Dinlle
The Council's Administration and Finance Manager - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
FfĂ´n: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Footpath 10


Llwybr Henrhyd (Welsh only..)

Llwybr yn cychwyn yn pentref Llandwrog i gyfeiriad deheuol ar draws caeau i Henrhyd ac yn dod allan ffordd gyhoeddus Caernarfon-Pwllheli-Dinas Dinlle. Arwyneb gwair sydd arno.

Defnyddir y llwybr yn helaeth gan ffermydd a gan trigloion lleol i'r pentref Landwrog.

Mae dau gamfa ac un pont troed dros ffrwd bychan ar hyd y ffordd.

Mae'r llwybr hwn wedi bod ar ddefnydd ers blynyddoedd maith.

Llwybr rhif 10 ar y map

Public Footpaths

© 2021 Llandwrog Community Council | Website by Delwedd

Privacy Notice