logo

Llandwrog Community Council

serving the villages of Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog and Dinas Dinlle
The Council's Administration and Finance Manager - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Your Representatives


Chairman

Cyng. Alun Wyn Jones, Y Groeslon

Vice Chairman

Cyng. Clive Bayley , Llandwrog

Council Administration & Finance Manager

David Roberts, Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Phone - (01286) 881920 neu 07796024288
Email - gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru

 

Representatives

Councillor Gwyn O Jones

Bodwyn
Lôn y Buarth
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RB

Phone - 01286 881138 / 07790 333260

Councillor Rhys Vaughan Thomas

Gwynfa,
Rhos Isaf,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 7NN

Phone - 07765 055224

 

Councillor David Davies

Bodarfryn
Dolydd,
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Phone - 07836 325195

Councillor Hywel John Owen

Sycharth
Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TW

Phone - 01286 830066/ 07979 985149

Councillor Gerwyn Owen

4 Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TW

Phone - 07918 716344

Councillor Edward John Willcox

Noddfa
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7BB

Phone - 079199 14483

Councillor Robert Jones

1 Bryn y Neuadd
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7ST

Phone - 07788 570106

Councillor Alun Wyn Jones

Hafan
Rhes Grugan
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TD

Phone - 01286 830911

Councillor Dyfed Williams

Bwthyn Henryd
LLANDWROG
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TN

Phone - 07772 819189/ 01286 831290

Councillor Clive Bayley

Ty Clen
1 Gernant
Bethesda Bach
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5SJ
Phone - 07967 794002

Councillor MarnelPritchard

Llain yr Eglwys,
Llandwrog,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 5TA
Phone - 01286 830993

Vacant Seat

Councillor Alan Patterson

Bryn Llifon
CARMEL
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RW

Phone - 01286 881843/ 07989 906704

Councillor Bryn Williams

Dafarn Dywyrch
LLANDWROG UCHAF
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RA

Phone - 01286 831378/ 07583 517852


© 2020 Llandwrog Community Council | Website by Delwedd

Privacy Notice