Llandwrog Community Council logo

Llandwrog Community Council

serving the villages of Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog and Dinas Dinlle
The Council's Administration and Finance Manager - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Council Representatives on Outside Bodies


Members with Specific Responsibilities to Represent the Council 2019/20

Ysgol Bro Llifon - Cyng. Gerwyn Owen

Ysgol Gynradd Llandwrog – Cyng. Robert Jones

Matters to do with One Voice including training – Manager and Cyng Gwyn Owen Jones

Grŵp Cyswllt Chwarel Moel Tryfan a Alexandra Group - Cyng. Bryn Williams a Cyng. Eddie Willcox

Delwedd Dyffryn Nantlle – Cyng. Hywel J Owen a Cyng. Eddie Willcox

Partneriaeth Glynllifon Partnership - Cyng Hywel J Owen; Cyng Eddie Willcox

Gweithgor Lleol Eisteddfod Genedlaethol Boduan – Cyng. Alun Wyn Jones, Cyng. Hywel J Owen

Gwefan Dyffryn Nantlle – Cyng .Gwyn Owen Jones

Partneriaeth Lleu – Cyng. Alun Wyn Jones

© 2024 Llandwrog Community Council | Website by Delwedd

Privacy Notice