Llandwrog Community Council logo

Llandwrog Community Council

serving the villages of Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog and Dinas Dinlle
The Council's Administration and Finance Manager - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Committee Members 2021-22


Membership of the 2021-22 Committees, and Sub-Committees of the Council

Cemeteries and Assets Committee

Council Chairman – Cyng. Clive Bayley
Council Vice Chairman – Cyng. Gwyn Owen Jones
Cadeirydd y Pwyllgor - Cyng. Alan Patterson
Cyng, Dyfed Williams
Cyng. Heulwen Jones-Griffiths
Cyng. Alun Parrington
Cyng, Alun Wyn Jones

Finance Committee

Council Chairman - Cyng. Clive Bayley
Council Vice Chairman - Cyng. Gwyn Owen Jones
Cadeirydd y Pwyllgor - Cyng. David C Davies
Cyng, Marnel Pritchard
Cyng. Hywel J Owen
Cyng. Eddie Willcox
Cyng, Gerwyn Owen
Cyng. Bryn Williams

Standing Orders Steering Group

Council Chairman - Alun Wyn Jones
Council Vice Chairman– Clive Bayley
Hywel J Owen
Gwyn Owen Jones

© 2024 Llandwrog Community Council | Website by Delwedd

Privacy Notice