logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Rhoddion Ariannol 2022/23 i Fudiadau Gwirfoddol


Rhoddion Ariannol 2022/23 i Fudiadau Gwirfoddol 

Mae'r Cyngor yn gwahodd ceisiadau am rhodd ariannol gan fudiadau gwirfoddol oddi fewn y gymuned  (Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle) erbyn 31 Ionawr 2023. Ffurflenni cais ar gael ar gwefan y Cyngor www.cyngorcymunedllandwrog.cymru/rhoddion-ariannol-blynyddol neu trwy ebost at rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru.

Mae Adran 137(1) o Deddf 1972 yn caniatáu i'r  Gyngor Cymuned wario ar weithgarwch nad oes ganddo bwerau penodol yn ei gylch, os yw'r Cyngor yn ystyried y bydd y gwariant o fudd uniongyrchol i'r ardal, unrhyw ran ohoni, rhai o'r trigolion neu'r holl drigolion, cyn belled â bod y gost yn gyson â'r budd. Mae Adran 137(3) o’r Ddeddf hefyd yn caniatáu i'r Cyngor Cymuned  wario at ddibenion elusennol ac eraill penodol

/cms/resources/ffurflen-cais-2022-23-cym.docx

/cms/resources/polisi-rhoddion-ariannol-terf-cym-3-7-19.docx

 

Newyddion

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd