logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Mynwent Eglwys Sant Tomos, Y Groeslon


Plwyf yr Eglwys Llandwrog a Llanwnda sydd yn gyfrifol am fynwent Sant Tomas,Y Groeslon. Os oes unrhyw ymholiad am y fynwent cysylltwch a ********** 

Ers 2008 mae Cyngor Cymuned Llandwrog wedi cytuno i dorri gwair y fynwent, ond nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb pellach o'r fynwent. Gwneir pump toriad dros y flwyddyn gan ymgymerwr cynnal tiroedd y Cyngor. Mae'r gan yr ymgymerwr yswiriant i gwario allan gwaith ar safloeoedd cyhoeddus

Gwnaed y toriad diweddarf  yn yr wythnos decharu mis Mawrth 2022, ynghyd a gwaith pellach o glirio drain a chwyn oedd yn tyfu ar y beddi. -  gweler lluniau 

Newyddion

© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd