logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Gweithdy digidol ym Mhenygroes / Digital workshop in Penygroes


Bore da David,

Yda chi’n cael trafferth gwybod lle i ddechrau wrth farchnata eich busnes ar y cyfryngau cymdeithasol? Eisiau gwybod sut i greu proffeil a postiad effeithiol i ddenu cwsmeriaid?  Mae’r gweithdy yma i chi!
Sut i ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol – gweithdy @ Yr Orsaf, Penygroes am 12pm ar ddydd Iau, Tachwedd 17. Archebwch eich lle rŵan!

Are you struggling to know where to start when promoting your business on social media? Do you want to learn how to create an effective profile and posting to engage with new customers? This workshop is for you!
How to use Social Media – workshop @ Yr Orsaf, Penygroes at 12pm on Thursday, November 17th.

Archebwch eich lle rŵan!  Book your place now!
Cyfryngau Cymdeithasol - Social Media Tickets, Thu 17 Nov 2022 at 12:00 | Eventbrite

Diolch yn fawr,

Siwan Lisa Evans
Swyddog Gwella Platfform Digidol

01286 679394   neu est. 32394

Newyddion

© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd