logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Etholiadau Cynghorau Cymuned 5 Mai 2022


Ffurflenni Enwebu Etholiad 5 Mai 2022

Mae dwy ffordd o gyflwyno’r papurau bellach – drwy law a thrwy e-bost.  Bydd angen eu dychwelyd rhwng 21/03/22 a diwedd y cyfnod enwebu sef 4.00pm 05/04/22.

Drwy Law - Gellir eu dychwelyd i  Swyddfa Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon 

Drwy E-bost - Gellir hefyd gyflwyno’r ffurflenni drwy e-bost drwy eu hanfon at enwebidadau@gwynedd.llyw.cymru Rhaid defnyddio’r cyfeiriad penodol yma a rhaid iddynt gyrraedd heb fod yn hwyrach na 4.00pm ar 05/04/22.  Bydd yr amser derbyn yn cael ei benderfynu ar sail yr amser y cofnodir derbyn yr e-bost ar system gyfrifiadurol y Swyddog Canlyniadau ar gyfer y cyfeiriad e-bost uchod.  

Rhaid anfon y papurau enwebu fel atodiad pdf, Word neu JPEG

Linc ar gyfer  y Ffurflen Enwebu /cms/resources/nomination-pack-communities-w0.doc

Newyddion

© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd