logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Eisteddfod Gendlaethol 2023 - Pwyllgor Apel Lleol


EISTEDDFOD LLŶN AC EIFIONYDD 2023.

Sefydlwyd Pwyllgor Apêl Llandwrog, Y Groeslon, Carmel a’r Fron ar gyfer llywio ymgyrch i godi arian at gostau’r Eisteddfod yn 2023. Gyda targed o £5,000 a £3,000 eisoes wedi ei sicrhau, mae’r Pwyllgor wedi mynd ati i hel syniadau am amrywiol weithgareddau cymunedol i gyflawni’r ymgyrch a chodi’r £2,000 sydd yn weddill.  Cynhelir cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Apêl am 7.30 o’r gloch ar 27 Ebrill yn Neuadd Bentref Y Groeslon.  Gofynnir i unrhyw un sydd a syniadau am godi arian neu yn awyddus i gynorthwyo’r ymgyrch i ymuno â’r cyfarfod a bydd croeso cynnes i chwi yno.

Newyddion

© 2022 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd