logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Cronfa Rhandiroedd


Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn grant cyfalaf ar gyfer datblygu rhandiroedd.  Mae’r Cyngor yn fodlon derbyn ceisiadau am flwyddyn yma sef 23.24 i brosiectau orffen erbyn diwedd Mawrth 24. Hefyd mae 'na bres ar gael i geisiadau blwyddyn nesaf 24.25 ac mae’n rhaid i ni dderbyn y ceisiadau erbyn 1af Rhagfyr 2023 am hynny hefyd.

Gwahoddir geisiadau gan grwpiau cymunedol, elusennau, cynghorau cymuned a thref, a mudiadau gwirfoddol.

Dylech anfon cais erbyn 1af Rhagfyr 2023  i cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

Amodau'r Gronfa > /cms/resources/2023-2024-a-2024-25-canllawiau-grant-rhandiroedd.docx

Ffurflen Gais >  /cms/resources/2023-2024-a-2024-25-ffurflen-gais-rhandiroedd-1-2.docx

Newyddion

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd