logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 79


Llwybr Lon Meillionydd i Canol Cesarea (ger safle Capel Cesarea)

Llwybr Troed / Footpath Llwybr byr yn cychwyn o Lôn Meillionydd ger Tan Y Fron yn rhedeg i gyfeiriad gogledd-dwyrain tuag at prif ffordd Cesarea, ger hen safle Capel CM Cesarea. Mae'r llwybr yn rhedeg heibio cefn yr ysgol a byngalos y pensiynwyr.

Llwybr Troed , rhif 79 ar y map

Lôn Meillionydd , Y Fron

Lôn Meillionydd, Y Fron

Llwybr 79, iard yr ysgol sydd i'r dde.

Llwybr 79, iard yr ysgol sydd i'r dde.

Llwybr 79, iard yr ysgol sydd i'r dde.

Llwybr 79, iard yr ysgol sydd i'r dde.

Ty'r Capel wedi dymchwel y Capel.

Ty'r Capel wedi dymchwel y Capel.

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd