logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 78


Llwybr Ffordd Meillionydd i'r Cwm (Tai Bron Y Foel)

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o Lôn Meillionydd ger Bryn Rhedyn yn rhedeg i fynu i gyfeiriad Tai Bron Y Foel , Y Cwm.

'Cwm' yn adnabyddys fel cartref Taid Syr Wynff a Plwmsan

Llwybr Troed , rhif 78 ar y map

Giat mochyn sydd yn cychwyn tua 100 llath islaw a Meillionydd

Giat mochyn sydd yn cychwyn tua 100 llath islaw a Meillionydd (neu'r Meillionydd Hotel) ac sydd yn arwain i Cwm. Chwareli Penyrorsedd a Dyffryn Nantlle sydd yn y cefndir.

Ac i gyfeiriad y Cwm...

Ac i gyfeiriad y Cwm...

Giat mochyn, ger Bryn Gwenallt , y Cwm.

Giat mochyn, ger Bryn Gwenallt , y Cwm.

Tŷ Taid Syr Wynff a Plwmsan.

Tŷ Taid Syr Wynff a Plwmsan...neu Syr Wilff a Pilsan Bach efallai? Ydi Syr Wilff yn tor-heulo ar fonet y bos-gerbyd yn disgwyl am Taid dybed?

Llwybrau Cyhoeddus

© 2023 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd