logo

Cyngor Cymuned Llandwrog

yn gwasanaethu pentrefi Y Fron, Carmel, Y Groeslon, Llandwrog a Dinas Dinlle
Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor - David Roberts
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920/ 07796024288
gwybodaeth@cyngorcymunedllandwrog.cymru
Facebook
Twitter

Llwybr 70


Llwybr Trem Y Werydd - Cefn Tryfan i Tryfan Mawr

Cilffordd - Byway Llwybr yn cychwyn wrth Trem Y Werydd (sydd ar y ffordd rhwng Maes Tryfan ac Hafod Boeth).Dilyn lôn drol i fynu i gyfeiriad Fferm Cefn Tryfan ac ymlaen heibio Cynlas, nes cyrraedd lôn gyhoeddus Rhostryfan-Carmel uwchben Tryfan Hall.

Noder fod y lôn yn wlyb ac yn fwdlyd mewn mannau rhwng Cynlas a Cefn Tryfan

Cilffordd, rhif 70 ar y map

Cychwyn wrth Trem y Werydd sydd i'r dde...

Cychwyn wrth Trem y Werydd sydd i'r dde...

Ymlaen at Cefn Tryfan..

Ymlaen at Cefn Tryfan..

Fferm Cefn Tryfan..

Fferm Cefn Tryfan..

Maes Tryfan yn dod i'r golwg...

Maes Tryfan yn dod i'r golwg...

Camfa wrth Cynlas..

Camfa wrth Cynlas..

I gyfeiriad Cefn Tryfan..

I gyfeiriad Cefn Tryfan..

Llwybrau Cyhoeddus

© 2024 Cyngor Cymuned Llandwrog | Gwefan gan Delwedd

Datganiad Preifatrwydd